Make your own free website on Tripod.com

ห้องเสริมสวย -นวดฝ่าเท้า

 

          เรือนจำกลางลพบุรี ได้สร้างห้องเสริมสวย-นวดฝ่าเท้า โดยใช้พื้นที่ส่วนหลังของร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เปิดบริการเสริมสวย นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และนวดตัว  ซึ่งคัดเลือกจากผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์จ่ายออกทำงานภายนอกเรือนจำ  ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการนวดฯมาอย่างดี  เพื่อบริการสำหรับเจ้าพนักงานและประชาชนทั่วไป  ราคาถูกกว่าท้องตลาด เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
 

 

 

 

กลับหน้าหลัก