Make your own free website on Tripod.com

[แดนความมั่นคงสูง-แดนแรกรับ]

          เรือนจำกลางลพบุรีได้จัดทำแดนความมั่นคงสูง-แดนแรกรับ ไว้สำหรับควบคุมผู้ต้องขังที่มีโทษสูง โดยใช้พื้นที่เรือนนอนชาย 3 ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ยังใช้เป็นห้องนอนผู้ต้องขังคนชรา วัยหนุ่ม  และบริเวณด้านหลัง
ได้จัดเป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติยาเสพติด

กลับหน้าหลัก