Make your own free website on Tripod.com

[ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง]      

           เรือนจำกลางลพบุรีได้ทำการสร้างร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังมาใช้บริการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ตามสะดวก โดยใช้คูปองแทนเงินสด  นอกจากนี้ทางร้านสงเคราะห์ฯ ยังจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ับหน้าหลัก