Make your own free website on Tripod.com

"เรือนจำกลางลพบุรี มินิมาราธอน"ครั้งที่ 1"  

(วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2547)

วัตถุประสงค์
1.
เพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการเรือนจำกลางลพบุรี
2.
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ , เอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือกิจกรรมของเรือนจำและกรมราชทัณฑ์
3.
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการ เยาวชน/ประชาชนทั่วไปสนใจ
การออกกำลังกาย โดยการวิ่ง-เดิน ซึ่งเป็นการพัฒนาสุขภาพอนามัย เสริมสร้างความดี การพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน
ประเภทแข่งขัน
1.ประเภทเยาวชน ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 20 ปี  ( ระยะทาง 10 กม. )
2.ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง   ( ระยะทาง  10 กม. )
3.ประเภทผู้สูงอายุ ชาย/หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป   ( ระยะทาง 10 กม. )
4.ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ชาย/หญิง  ( ระยะทาง 3 กม. )
รายละเอียด
- เฉพาะผู้สมัครบัตร V.I.P. และเดินเพื่อสุขภาพจะได้รับเสื้อที่ระลึก
-
มีอาหารว่างบริการทุกท่านที่มาร่วมงาน น้ำเต้าหู้, ปาท่องโก๋
ค่าสมัคร
-บัตร V.I.P ท่านละ 200 บาท
-เดินเพื่อสุขภาพ ท่านละ 100 บาท
-ประชาชนทั่วไป 100 บาท
รางวัล
ผู้ชนะเลิศวิ่งทุกประเภท ชาย/หญิง
ได้รับถ้วยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ผู้ชนะอันดับ 1 – 3 ของการวิ่งแข่งขันทุกประเภท
รับเงินรางวัล

อันดับ

ชาย / หญิง

1

3,000.-บาท

2

2,000.-บาท

3

1,000.-บาท

 

 

สถานที่จัดงาน    
เรือนจำกลางลพบุรี  88 ถนนพระปิยะ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
บริการรับฝากของ   ตั้งแต่เวลา 05.00 – 06.00 น. และต้องรับคืนภายใน 09.00 น. (กรุณาอย่าฝากของที่มีค่า และ หากเกิดสูญหาย  คณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบ)

กลับหน้าหลัก