Make your own free website on Tripod.com

[ ห้องพักคนชรา ]

              เรือนจำกลางลพบุรีได้จัดห้องไว้สำหรับคนชราหรือผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อแยกจากผู้ต้องขังปกติทั่วไป เนื่องจากคนชรานั้น ต้องการความสงบ มีสมาธิ  โดยภายในห้องได้จัดมุมปฏิบัติธรรม มุมหนังสืออ่าน เพื่อที่จะได้ไม่คิดมาก  การปฏิบัติของคนชรานั้นจะปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัด ช่วงเวลา 19.00 น. และ 05.00 น. นอกจากนี้เรือนจำยังได้เสริมกิจกรรมการออกกำลังกายแบบไทเก๊ก ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากสมาคมไทเก๊กจังหวัดลพบุรีมาช่วยทำการฝึกสอน

                                                                                                       กลับหน้าหลัก