Make your own free website on Tripod.com

[ห้องเยี่ยมญาติ-ห้องพักญาติ]

           รือนจำกลางลพบุรี โดยนายปรีดา นิลศิริ ผู้บัญชาการฯ ได้ทำการพัฒนา  ซ่อมแซม และปรับปรุงห้องเยี่ยมญาติและห้องพักญาติ  ไว้บริการญาติในการมาเยี่ยมผู้ต้องขัง   เพื่อให้ญาติได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งได้รับความพึงพอใจและคำชมจากญาติเป็นอย่างมาก     ภายในห้องพักญาติได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, มีร้านจำหน่ายสินค้า,   มีเจ้าหน้าที่คอยบริการประชาสัมพันธ์,   จัดโทรทัศน์ให้ญาติได้ชมระหว่างรอการเยี่ยม,  จัดมุมพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ภายในห้องเยี่ยมญาติใช้ระบบโทรศัพท์ 20 คู่สาย  มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดักฟังเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามระเบียบการเยี่ยมญาติ 
กำหนดการเยี่ยมผู้ต้องขัง

วันจันทร์ เยี่ยมผู้ต้องขังหญิง (เช้า-บ่าย)
วันอังคาร เยี่ยมชาย (เช้า-บ่าย)
วันพุธ เยี่ยมคู่สามี-ภรรยา (เช้า-บ่าย)
วันพฤหัสบดี เยี่ยมผู้ต้องขังชาย (เช้า) ผู้ต้องขังหญิง (บ่าย)
วันศุกร์ เยี่ยมผู้ต้องขังชาย (เช้า-บ่าย)

*เปิดบริการเยี่ยมวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง)*

          
                        บริเวณด้านหน้าห้องเยี่ยมญาติ                                                                    บริเวณด้านหน้าห้องพักญาติ

        
     ใช้ระบบโทรศัพท์คู่สายติดต่อระหว่างญาติและผู้ต้องขัง                            จัดฉายภาพยนตร์/สาระคดี/บันเทิง ระหว่างรอการเยี่ยม

 กลับหน้าหลัก