Make your own free website on Tripod.com

โรงสูทกรรม

    

           โรงอาหาร เรือนจำกลางลพบุรีได้จัดสร้างขึ้นไว้สำหรับจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังและได้พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ เน้นเรื่องความสะอาด ภาชนะใส่อาหาร   ซึ่งได้รับการตรวจจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและได้รับป้ายโรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาล

กลับหน้าหลัก